Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej serwisu internetowego działającego pod domeną: www.czat.coffee. Jest dokumentem wymaganym w świetle
art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM serwisu internetowego

            Każdy z Nas wie, czym są popularne "czaty" które od dawna towarzyszyły nam jako portale społecznościowe na których mogliśmy poznawać i zawierać nowe znajomości. Była to swego rodzaju odskocznia od codzienności, relaks a przede wszystkim anonimowość która z czasem mogła przerodzić się w realną przyjaźń.
            Dlatego dziś chcemy powitać Was na Naszej nowej platformie komunikacyjnej www.czat.coffee dzięki której powrócimy do przyszłości a poznawanie nowych osób, zawieranie nowych znajomości będzie dla Was czymś niesamowitym i spektakularnym. Już dziś zapraszamy was do zalogowania się, założenia konta i korzystania w pełni z tego co oferuje Wam nasz serwis www.czat.coffee.

            Macie do dyspozycji sporo pokoi w których każdy odnajdzie cos dla siebie.
1.Udostępnione zostaje Wam forum, na którym możecie zakładać własne tematy, posty, dzielić się spostrzeżeniami, lub odpowiadać innym jeśli uważacie, że jesteście w stanie pomóc. Zostaje on dla          Waszej dyspozycji. Oczywiście jako Administratorzy, apelujemy i prosimy o wysoki poziom kultury jak i odpowiednie zachowanie, nie tylko na forum ale w każdym Naszym zakątku na czat.caffee.
2.Możliwość nadawania własnego obrazu z kamerki - więcej o szczegółach w zakładce regulamin.
3.Możliwość zaproszenia danej osoby na czata - dla osób, które zarejestrują swój NICK. Opcja ta dostępna jest w PROFILACH.
4.Możliwość dodania własnej reklamy w postaci banera na każdej stronie lub okienka w czacie dialogowym.
5.Możliwość zapisywania własnych rozmów do pliku.

            Użytkownicy, którzy zarejestrują swój NICK na www.czat.coffee, maja do dyspozycji PROFILE, a te można wzbogacić o zdjęcia, posty czy ulubione linki do stron. Pamiętajcie, że wszystko co umieszczacie na Naszym serwisie, czy to będą zdjęcia, linki, posty, muszą być Waszego autorstwa.
            Czat.coffee, oferuje Wam również zakładkę "Czatownicy" dzięki której możecie zobaczyć lub wyszukać nowych znajomych, sprawdzić który z nich najdłużej u nas przeczatował a także kiedy był ostatnio online. W razie pytań, zawsze pozostaje Wam możliwość skorzystania z zakładki FAQ a jeśli to nie pomoże, zapraszamy do kontaktu email. Nie zostawimy Was bez odpowiedzi i udzielimy jej jak najszybciej.
            Pamiętajcie, że serwis powstał od Nas dla Was z serca. Będziemy wdzięczni za kulturalne i należyte zachowanie się
a osoby starające się zakłócić Wasz spokój, (miejmy nadzieje ze będzie ich jak najmniej), zgłaszane do Administracji celem delikatnego wyproszenia ich z pokoju.

Z wyrazami szacunku życzymy Wam dobrej zabawy, dużo nowych znajomości oraz mile spędzonego czasu na www.czat.coffe.
Poinformuj znajomych już dziś :)

A teraz zapraszamy do lektury i zapoznania się z regulaminem.
_______________________________________________________________________________________________________

A. Definicje
 1. SERWIS INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SERWISU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 4. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SERWISIE INTERNETOWYM.
 5. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SERWISU INTERNETOWEGO.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO.
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 8. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

 1. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
 2. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami - w szczególności:
  • - użytkownik korzystający z odpłatnych usług czatu musi mieć ukończone 16 lat,
  • - użytkownik odwiedzający pokój erotyczny musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. SPRZEDAWCA nie jest płatnikiem VAT.
 5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

C. Składanie zamówień na usługi płatne świadczone przez serwis.

 1. Serwis świadczy płatne usługi wymienione w załączniku nr.3
 2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Realizacja zamówienia - rozpoczęcie świadczenia usługi poprzez SERWIS INTERNETOWY rozpoczyna się:
  • a) po otrzymaniu wpłaty na konto przez SPRZEDAWCĘ – jeżeli wybrano przedpłatę.
  • b) przy płatnościach kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. Podane w ofercie ceny usług są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto.
 6. Aktualny wykaz oferowanych usług wraz z cennikiem usług oraz formach płatności dostępne są w zakładce "INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH". Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 7. System płatności on-line DotPAY - system administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro;

D. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 3. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI jeżeli wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi i zostanie ona w pełni zrealizowana przed upływem terminu do odstąpienia. W przypadku częściowej realizacji usługi przed terminem do wypowiedzenia sprzedawca dokona częściowego zwrotu wpłaty:
  • usługa jednorazowa - w przypadku rozpoczęcia i rezygnacji w trakcie realizacji usługi - wpłacona kwota nie jest zwracana;
  • usługa okresowa liczona w dniach - w przypadku wcześniejszej rezygnacji z usługi - przysługuje zwrot wniesionej opłaty proporcjonalnie do nie wykorzystanego okresu - od dnia następnego po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do końca okresu usługi.

E. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku.
 4. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wadę usunie.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 7. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

F. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 2. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.
 3. KLIENT może odstąpić od umowy jedynie za zgodą SPRZEDAWCY.

G. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SERWISU internetowego usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SERWISIE internetowym;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w SERWISIE internetowym;
  • za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SERWISIE Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)
 7. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 9. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SERWISU. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU INTERNETOWEGO.

H. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem z SERWISUU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.
 4. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 5. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 7. Dla skorzystania z odpłatnych usług oferowanych przez SERWIS konieczne jest podanie adresu e-mail.
 8. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim .
 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  • - dla utrzymania konta w bazie Serwisu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  • - adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
  • - dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
  - po tym okresie są usuwane
 10. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.

I. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 11. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 12. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 13. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 14. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży poprzez SERWIS INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 15. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 16. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 17. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 18. Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,
 19. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących działalności Sklepu Internetowego. O każdej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia

J. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji oraz prawo do odstąpienia od umowy przy sprzedaży jeżeli KLIENTEM jest Przedsiębiorca działający w formie firmy jednoosobowej w oparciu o rejestrację w CEIDG

 1. Zapisy niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie transakcji z udziałem przedsiębiorcy tylko wtedy, kiedy umowa sprzedaży, którą zawarł ze SPRZEDAWCĄ nie miała charakteru zawodowego związanego z prowadzoną działalnością i w ramach tej umowy przysługują mu określone w ustawie prawa KONSUMENTA.
 2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 3. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KLIENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KLIENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KLIENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KLIENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.
 8. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, KLIENT może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatna naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli KLIENTT, z przyczyn określonych w powyższym ustępie nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KLIENTA na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KLIENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KLIENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KLIENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KLIENTOWI na własny koszt.
 14. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KLIENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - jednak jeżeli KLIENTOWI przysługują prawa KONSUMENTA, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KLIENTT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KLIENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 15. Po przesłaniu oświadczenia KLIENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 16. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 17. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KLIENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 18. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KLIENT.
 19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KLIENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.
 20. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"
Załącznik nr 3 - wykaz usług świadczonych odpłatnie za pośrednictwem serwisu.
 1. Nadawanie obrazu z kamerki - opcja ta pozwala na nadawanie w serwisie www.czat.coffee własnego obrazu z kamerki.
  • Tylko i wyłącznie na pokojach erotycznych mogą być pokazywane treści erotyczne;
  • Zabrania się w całym serwisie transmisji telewizyjnych, stremowania obrazu, nadawania treści zakazanych i niezgodnych z prawem oraz ich upubliczniania bez wiedzy i pisemnej zgody właściciela prawa autorskich;
  • Na pozostałych pokojach, nadawanie własnego obrazu może się odbywać już normalnie ale zakazane jest pokazywanie treści erotycznych.
  • W przypadku wniesienia opłaty za nadawanie obrazu i nie zastosowaniu się do postanowień regulaminu - nadawanie własnego obrazu z kamery zostanie zablokowane - bez zwrotu wpłaconych środków. Odblokowanie następuje wraz z ponownym wykupieniem tej usługi oraz przy zachowaniu w trakcie transmisji postanowień regulaminu.
 2. Zaproś na czata - opcja ta pozwala na zawołaniu wybranej przez siebie osoby do rozmowy prywatnej czyli na tzw. privie. Polega na tym, że po kliknięciu opcji "zawołaj na priva" zapraszana przez nas osoba otrzymuje wiadomość email z informacją że użytkownik "NAZWA NICKA" zaprasza ją na priv. Osoba zapraszana nie ma obowiązku przyjęcia takiego zaproszenia. Zależy to tylko i wyłącznie od niej samej, bo być może nie ma jej w danym momencie przy urządzeniu, może być zajęta lub po prostu nie ma ochoty. Czas w jakim powinna pojawić się w serwisie od czasu wysłania zaproszenia to 15 minut. W przypadku wyrażenia chęci zapraszana osoba powinna zalogować się w serwisie i przyjąć zaproszenie na priv.
 3. Zapisywanie wiadomości do pliku - opcja dzięki której, po wykupieniu odpowiedniego okresu wybranego przez klienta, pozwala na zapisywanie do pliku swoich rozmów na czacie, na pokoju ogólnym lub wiadomości prywatnych na tzw. privie. Plik jest pobierany na urządzenie z którego korzystamy i zapisywany w miejscu podanym przez klienta (użytkownika). Zakazane jest udostępnianie takich wiadomości zwłaszcza jeśli zawierają one dane osobowe, lub rażące dla użytkownika treści.
 4. Reklamy w serwisie - to dodanie do serwisu i wyświetlanie swojego ogłoszenia w postaci banera. Po wykupieniu odpowiedniego okresu i czasu wyświetlania oraz zaakceptowaniu przez administratora treści reklamy, zostaje ona wyświetlana na stronach. Do usługi ma dostęp każda osoba która chciałaby dodać takie ogłoszenie. Ogłoszenie wyświetlane jest na stronach serwisu oraz w oknie dialogowym czata. W przypadku opłacenia reklamy, kiedy Administrator zauważy ze ma ona treści nieodpowiednie, niezgodne z regulaminem, pomimo uiszczenia opłaty reklama nie będzie dodana do serwisu a zamawiający, klient nie ma prawa roszczenia o zwrot środków za próbę zamieszczenia swojej reklamy. Czas wykupiony na wyświetlanie się reklamy naliczany jest od zaakceptowania jej przez Administratora.

  Wzór, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

                                                                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data

  Imię i nazwisko konsumenta …................................................................

  Pesel ...............................................................................

   

  Adres zamieszkania:

  ulica/nr.......................................................................................................

  kod/miasto …................/............................................................................

   

  tel. kontaktowy: …...............................................

  adres mailowy:  …..............................................                                                                                                           

                                                                                                               Adresat:
                                                                                                               Nazwa
                                                                                                               Ades e-mail

   

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

   

  Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

  odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................  nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………

  data sprzedaży :................................................ .............................................. Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (warunki odstąpienia od umowy opisane na odwrocie)

  za cenę brutto …................  ..

   

  Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .......................................................................................................................................

  lub w inny sposób (zaproponować).......................................................................................

                                                                                                   

                                                         …................................................................